Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Tugas Akhir 2
Nama Asing -
Program Studi Pendidikan Matematika
Kurikulum S1 PMT 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 5
Semester Paket 8

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Dr. Ibrahim, S.Pd., M.Pd.
(19791031 200801 1 008)
2. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Dr. Hj. Khurul Wardati, M.Si.
(19660731 200003 2 001)
3. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Dr. Iwan Kuswidi, S.Pd. I., M.Sc.
(19790711 200604 1 002)
4. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Mulin Nu'man, S.Pd., M.Pd.
(19800417 200912 1 002)
5. 2016/2017 SEMESTER GANJIL E Nurul Arfinanti
(19880707 000000 2 301)
6. 2016/2017 SEMESTER GANJIL F Sintha Sih Dewanti, S.Pd.Si., M.Pd.Si.
(19831211 200912 2 002)
7. 2016/2017 SEMESTER GANJIL G Suparni, S.Pd., M.Pd
(19710417 200801 2 007)
8. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Dr. Ibrahim, S.Pd., M.Pd.
(19791031 200801 1 008)
9. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Dr. Iwan Kuswidi, S.Pd. I., M.Sc.
(19790711 200604 1 002)
10. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Dr. Hj. Khurul Wardati, M.Si.
(19660731 200003 2 001)
11. 2016/2017 SEMESTER GENAP D Mulin Nu'man, S.Pd., M.Pd.
(19800417 200912 1 002)
12. 2016/2017 SEMESTER GENAP E Sintha Sih Dewanti, S.Pd.Si., M.Pd.Si.
(19831211 200912 2 002)
13. 2016/2017 SEMESTER GENAP F Suparni, S.Pd., M.Pd
(19710417 200801 2 007)
14. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Suparni, S.Pd., M.Pd
(19710417 200801 2 007)
15. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Dr. Ibrahim, S.Pd., M.Pd.
(19791031 200801 1 008)
16. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Dr. Iwan Kuswidi, S.Pd. I., M.Sc.
(19790711 200604 1 002)
17. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Dr. Hj. Khurul Wardati, M.Si.
(19660731 200003 2 001)
18. 2017/2018 SEMESTER GENAP D Mulin Nu'man, S.Pd., M.Pd.
(19800417 200912 1 002)
19. 2017/2018 SEMESTER GENAP E Nurul Arfinanti, S.Pd.Si., M.Pd.
(19880707 201503 2 005)
20. 2017/2018 SEMESTER GENAP F Sintha Sih Dewanti, S.Pd.Si., M.Pd.Si.
(19831211 200912 2 002)
21. 2017/2018 SEMESTER GENAP G Suparni, S.Pd., M.Pd
(19710417 200801 2 007)
22. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dr. Ibrahim, S.Pd., M.Pd.
(19791031 200801 1 008)
23. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Dr. Iwan Kuswidi, S.Pd. I., M.Sc.
(19790711 200604 1 002)
24. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Dr. Hj. Khurul Wardati, M.Si.
(19660731 200003 2 001)
25. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Mulin Nu'man, S.Pd., M.Pd.
(19800417 200912 1 002)
26. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Nurul Arfinanti, S.Pd.Si., M.Pd.
(19880707 201503 2 005)
27. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F Sri Utami Zuliana, S.Si., M.Sc., Ph.D.
(19741003 200003 2 002)
28. 2018/2019 SEMESTER GANJIL G Suparni, S.Pd., M.Pd
(19710417 200801 2 007)
29. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Dr. Ibrahim, S.Pd., M.Pd.
(19791031 200801 1 008)
30. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Dr. Hj. Khurul Wardati, M.Si.
(19660731 200003 2 001)
31. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Dr. Iwan Kuswidi, S.Pd. I., M.Sc.
(19790711 200604 1 002)
32. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Mulin Nu'man, S.Pd., M.Pd.
(19800417 200912 1 002)
33. 2018/2019 SEMESTER GENAP E Nurul Arfinanti, S.Pd.Si., M.Pd.
(19880707 201503 2 005)
34. 2018/2019 SEMESTER GENAP F Sri Utami Zuliana, S.Si., M.Sc., Ph.D.
(19741003 200003 2 002)
35. 2018/2019 SEMESTER GENAP G Suparni, S.Pd., M.Pd
(19710417 200801 2 007)
36. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dr. Ibrahim, S.Pd., M.Pd.
(19791031 200801 1 008)
37. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dr. Iwan Kuswidi, S.Pd. I., M.Sc.
(19790711 200604 1 002)
38. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Dr. Hj. Khurul Wardati, M.Si.
(19660731 200003 2 001)
39. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Suparni, S.Pd., M.Pd
(19710417 200801 2 007)
40. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E Nurul Arfinanti, S.Pd.Si., M.Pd.
(19880707 201503 2 005)
41. 2019/2020 SEMESTER GANJIL F Sri Utami Zuliana, S.Si., M.Sc., Ph.D.
(19741003 200003 2 002)
42. 2019/2020 SEMESTER GANJIL G Suparni, S.Pd., M.Pd
(19710417 200801 2 007)
43. 2019/2020 SEMESTER GANJIL H Raekha Azka, M.Pd.
(19870919 201801 1 001)
44. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Suparni, S.Pd., M.Pd
(19710417 200801 2 007)
45. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Nurul Arfinanti, S.Pd.Si., M.Pd.
(19880707 201503 2 005)
46. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Dr. Hj. Khurul Wardati, M.Si.
(19660731 200003 2 001)
47. 2019/2020 SEMESTER GENAP D Dr. Iwan Kuswidi, S.Pd. I., M.Sc.
(19790711 200604 1 002)
48. 2019/2020 SEMESTER GENAP E Raekha Azka, M.Pd.
(19870919 201801 1 001)
49. 2019/2020 SEMESTER GENAP F Dr. Ibrahim, S.Pd., M.Pd.
(19791031 200801 1 008)
50. 2019/2020 SEMESTER GENAP G Sri Utami Zuliana, S.Si., M.Sc., Ph.D.
(19741003 200003 2 002)
51. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Tim P. MAT
(00010101 000011 0 060)