Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Geometri Transformasi
Nama Asing -
Program Studi Pendidikan Matematika
Kurikulum S1 PMT 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 7

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Dr. Iwan Kuswidi, S.Pd. I., M.Sc.
(19790711 200604 1 002)
2. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Dr. Iwan Kuswidi, S.Pd. I., M.Sc.
(19790711 200604 1 002)
3. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dr. Iwan Kuswidi, S.Pd. I., M.Sc.
(19790711 200604 1 002)
4. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dr. Iwan Kuswidi, S.Pd. I., M.Sc.
(19790711 200604 1 002)
5. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dr. Iwan Kuswidi, S.Pd. I., M.Sc.
(19790711 200604 1 002)
6. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Dr. Iwan Kuswidi, S.Pd. I., M.Sc.#199401252020121004
(19790711 200604 1 002)
7. 2020/2021 SEMESTER GANJIL B Dr. Iwan Kuswidi, S.Pd. I., M.Sc.#199401252020121004
(19790711 200604 1 002)
8. 2021/2022 SEMESTER GANJIL A Dr. Iwan Kuswidi, S.Pd. I., M.Sc.#199401252020121004
(19790711 200604 1 002)
9. 2021/2022 SEMESTER GANJIL B Dr. Iwan Kuswidi, S.Pd. I., M.Sc.#199401252020121004
(19790711 200604 1 002)
10. 2022/2023 SEMESTER GANJIL A Dr. Iwan Kuswidi, S.Pd. I., M.Sc.
(19790711 200604 1 002)
11. 2022/2023 SEMESTER GANJIL B Iqbal Ramadani, M.Pd.
(19940125 202012 1 004)